Протоколи и услуги в Интернет

Попълнете празните места

  
Полълнете всички пропуснати думи, след което изберете "Проверка", за да проверите отговорите си.
IP (Internet Protocol) е протокол за , използван за първи път през 1969 г.
Протоколът за реализиране на услугата "електронна поща" се нарича .
За пренасяне на глас в Интернет се използва протокола .
За най-използваната и една от най-старите услуги в Интернет се смята .
Услугата, чрез която се споделят свързани помежду си документи използвайки компютърната мрежа се нарича .
Когато се провежда разговор в релано време в Интернет, се използва услугата .
е програма, чрез която се изпозлва услугата WWW.
Разговор в реално време може да се проведе използвайки програмата .