Тест - Свойства на формуляр в Ms Access 2010

Попълнете празните места

  
Полълнете всички пропуснати думи, след което изберете "Проверка", за да проверите отговорите си.
   Auto Center      Caption      Design      Design View      Min Max Buttons      Scroll Bars   
За да се работи в режим за форматиране външен вид на формуляр е необходимо да се премине в режим на работа .
За визуализиране на диалогови прозорец Property Sheet се избира главно меню .
За да окажем при отваряне на формуляр той да заема централната част на екрана се избира свойството .
За да се забрани визуализирането на битона за минимизиране на формуляра се избира свойството .
За да запишем какво да се визуализира в заглавната ивица на формуляра се използва свойството .
За да се деактивира визуализирането на хоризонтален скрулер се използва свойството .