Информационни технологии - ФУЧ

Ресурсни файлове необходими за провеждане на часовете по Информационни технологии (факултативни учебни часове)

Компютърна текстообработка


Тема: Редактиране на въведен текст, режими на работа - Coolie_1.doc, Brain.rtf, Anim_World.doc, List_9a.doc


Тема: Преместване на текст. Форматиране на страница - Riddles.docx, Proverbs.docx, Riddles1.docx, Interesting.docx, Countries.rtf


Тема: Форматиране на символ - Drafts.docx, Fakts.docx, Kv_urav.docx, Bulgaria.docx


Тема: Форматиране на параграф - Poema.docx, Interesting_2.docx, Request.docx

Тема: Постоянни заглавия, бележки под черта - Internet.docx, Zapoved.docx

Тема: Създаване на номерирани списъци и списъци с водещи символи - Grafik_Olimp.docx, AK_Zora.docx

Тема: Форматиране на документ - Образец - решена задача, Ресурсен файл

Тема: Вмъкване на изображения в тексов документ - Образец - решена задача, Ресурсен файл, Изображение 1, Изображение 2, Изображение 3, Изображение 4, Изображение 5

Тема: Вмъкване на изображения в тексов документ - 2 - Successful_students.xlsx, Флагът на европейската общност.docx, Образец решение на задача - Флагът на европейската общност

Тема: Вмъкване и редактиране на таблица в текстов документ - Climate.xls, Culture.xls

Тема: Вмъкване и редактиране на обекти в текстов документ - Образец, текст, Изображение 1, Изображение 2, Изображение 3, Изображение 4, Изображение 5, Изображение 6, Изображение 7, Изображение 8, Изображение 9

Тема: Вмъкване и редактиране на таблици и обекти в текстов документ - Ecology.xlsx, Students.xlsx

Тема: Създаване на съдържание - Текст - създаване на съдържание,
Текст - създаване на съдържание 2024 - 2 вариант,
Текст - създаване на съдържание 2024 - 3 вариант

Тема: Вмъкване и редактиране на обекти в текстов документ - Ресурсен файл