Информационни технологии - ФУЧ

Ресурсни файлове необходими за провеждане на часовете по Информационни технологии (факултативни учебни часове)

Компютърна текстообработка


Тема: Редактиране на въведен текст, режими на работа - Coolie_1.doc, Brain.rtf, Anim_World.doc, List_9a.doc


Тема: Преместване на текст. Форматиране на страница - Riddles.docx, Proverbs.docx, Riddles1.docx, Interesting.docx, Countries.rtf


Тема: Форматиране на символ - Drafts.docx, Fakts.docx, Kv_urav.docx, Bulgaria.docx


Тема: Форматиране на параграф - Poema.docx, Interesting_2.docx, Request.docx

Тема: Постоянни заглавия, бележки под черта - Internet.docx, Zapoved.docx

Тема: Създаване на номерирани списъци и списъци с водещи символи - Grafik_Olimp.docx, AK_Zora.docx

Тема: Форматиране на документ - Образец - решена задача, Ресурсен файл

Тема: Вмъкване на изображения в тексов документ - Образец - решена задача, Ресурсен файл, Изображение 1, Изображение 2, Изображение 3, Изображение 4, Изображение 5

Тема: Вмъкване на изображения в тексов документ - 2 - Successful_students.xlsx, Флагът на европейската общност.docx, Образец решение на задача - Флагът на европейската общност