Мнение на другите - Признания


Юни 2024 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

Юни 2024 г. Грамота от Випуск 2024 - 12 А клас на ПГИ "Иван Илиев" - Най-добрата учителка по информационни технологии.

22 Май 2024 г. Грамота за участие и оригнално представяне в Национален конкурс по превенция на наркоманиите, Община Благоевград.

29 Март 2024 г. Сертификат за успешно ръководство на ученик, участвал в състезание по информатика и информационни технологии 2024 г., ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

07 Ноември 2023 г. Свидетелство за дарение - Непарично дарение: 2 броя книги художествена литература по повод инициативата "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". Дарението е реализирано заедно с ученици от 9 г клас.

15 Септември 2023 г. Присъден приз - Клас на годината 2022/2023 на учениците от VIII г клас, специалност "Икономическа информатика"

Юни 2023 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

Юни 2023 г. Сертификат за успешно ръководство на ученик, участвал в състезание по информатика и информационни технологии 2023 г., ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Май 2023 г. Грамота за участие в Национален конкурс по превенция на наркоманиите, Община Благоевград.

28.11.2022 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за организиране и участие в състезанието на МО Природни науки - "Да научим заедно".

14.11.2022 г. Свидетелство за дарение - Непарично дарение: 2 броя книги художествена литература по повод инициативата "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". Дарението е реализирано заедно с ученици от 8 г клас.

21.04.2022 г. Сертификат за участие в Националното състезание за икономисти на английски език.

02.11.2021 г. Свидетелство за дарение - Непарично дарение: 6 броя книги художествена литература от български автори по повод инициативата "Купи 1 книга. Дари я на своето училище". Дарението е реализирано заедно с ученици от 12 г клас и г-жа Галина Борисова.

24.05.2021 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

08.07.2020 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

24.05.2020 г. ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ от Министъра на образованието и науката за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейнсот в системата на предучилищното и училищното образование

14.11.2019 г. Свидетелство за дарение - Парично дарение за Училищното настоятелство на ПГИ "Иван Илиев" по повод 70 годишен юбилей на училището.

14.02.2019 г. Sertification of Participation School coordinator of ПГИ "Иван Илиев" in the "SELFIE 2018-2019, session 2".

19.09.2018 г. Свидетелство за дарение - 2 броя книги "Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда" - ПГИ Благоевград.

02.06.2018 г. Грамота за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в Национално състезание "Технологии, творчество, предприемачество", направление "Проекти реализирани със Scratch" - Гоце Делчев.

24.03.2018 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в X Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

10.03.2018 г. Сертификат за участие, като член на областна комисия за оценка на проекти - областен кръг на олимпиада по информационни технологии - възрастова група V-VIII клас - Благоевград.

25.03.2017 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в IX Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

08.07.2016 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

26.03.2016 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в VIII Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

10.07.2015 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

25.04.2015 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в VII Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

04.07.2014 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

05.07.2013 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев"- Учител на годината 2012/2013.

07 - 09.06.2013 г. Sertificate has actively participared in the 1st Olympics in technical creativity of young people in Southeastern Europe held in Zrenjanin from 07th to 09th June 2013. Republic of Serbia.

24.05.2013 г. Грамота от кмета на община Благоевград по повод 24 май – деня на българската просвета и култура и славянската писменост и празник на Благоевград, "За принос в развитието на образованието и науката в община Благоевград".

14 - 15.05.2013 г. Сертификат за научно ръководство на проект в XI Национална олимпиада по информационни технологии.

15.12.2012 г. Сертификат за ръководител на екип в V регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy"

12 - 13.05.2012 г Сертификат за научно ръководство на проект в X Национална олимпиада по информационни технологии.

10.05.2012 г. Сертификат за парично дарение за участие на ученици от ПГИ "Иван Илиев" в олимпиада по ИТ.

10.03.2012 г. Сертификат за ръководител на екип в областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г.

17 - 18.12.2011 г. Сертификат за ръководител на екип в IV регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy"

17.12.2011 г. Благодарствено писмо от г-жа Мария Котева за участието ми като жури при провеждане на Четвъртото регионално състезание по Информационни технологии "Джон Атанасов - по стъпките на откривателя".

17.11.2011 г. Благодарствено писмо от доц. д-р. Маргарита Колева за изнесена лекция пред студенти, обучаващи се в магистърска програма "Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст".

Март 2011 г. Благодарствено писмо от Ивайло Златанов - Началник на РИО Благоевград за професионална подкрепа и успешно провеждане на IX национална олимпиада по ИТ в Благоевград.

31.05.2010 г. Грамота - второ място в конкурса "Създай училищен интернет сайт", организиран от Майкрософт България.

31.05.2010 г. Грамота за отлично представяне в конкурса "Създай училищен интернет сайт", организиран от Майкрософт България.

31.05.2010 г. Сертификат за успешно внедряване на програмата Microsoft Live@edu в ПГИ "Иван Илиев".