Мнение на другите - Признания

24.05.2021 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

08.07.2020 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в издигане авторитета на училището.

24.05.2020 г. ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ от Министъра на образованието и науката за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейнсот в системата на предучилищното и училищното образование

14.11.2019 г. Свидетелство за дарение - Парично дарение за Училищното настоятелство на ПГИ "Иван Илиев" по повод 70 годишен юбилей на училището.

14.02.2019 г. Sertification of Participation School coordinator of ПГИ "Иван Илиев" in the "SELFIE 2018-2019, session 2".

19.09.2018 г. Свидетелство за дарение - 2 броя книги "Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда" - ПГИ Благоевград.

02.06.2018 г. Грамота за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в Национално състезание "Технологии, творчество, предприемачество", направление "Проекти реализирани със Scratch" - Гоце Делчев.

24.03.2018 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в X Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

10.03.2018 г. Сертификат за участие, като член на областна комисия за оценка на проекти - областен кръг на олимпиада по информационни технологии - възрастова група V-VIII клас - Благоевград.

25.03.2017 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в IX Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

08.07.2016 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

26.03.2016 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в VIII Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

10.07.2015 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

25.04.2015 г. Сертификат за участие, като член на комисията по оценяване на участниците в VII Областно състезание по информационни технологии I-IV клас - Благоевград.

04.07.2014 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев" за принос в утвърждаване авторитета на училището.

05.07.2013 г. Грамота от Директора на ПГИ "Иван Илиев"- Учител на годината 2012/2013.

07 - 09.06.2013 г. Sertificate has actively participared in the 1st Olympics in technical creativity of young people in Southeastern Europe held in Zrenjanin from 07th to 09th June 2013. Republic of Serbia.

24.05.2013 г. Грамота от кмета на община Благоевград по повод 24 май – деня на българската просвета и култура и славянската писменост и празник на Благоевград, "За принос в развитието на образованието и науката в община Благоевград".

14 - 15.05.2013 г. Сертификат за научно ръководство на проект в XI Национална олимпиада по информационни технологии.

15.12.2012 г. Сертификат за ръководител на екип в V регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy"

12 - 13.05.2012 г Сертификат за научно ръководство на проект в X Национална олимпиада по информационни технологии.

10.05.2012 г. Сертификат за парично дарение за участие на ученици от ПГИ "Иван Илиев" в олимпиада по ИТ.

10.03.2012 г. Сертификат за ръководител на екип в областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г.

17 - 18.12.2011 г. Сертификат за ръководител на екип в IV регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy"

17.12.2011 г. Благодарствено писмо от г-жа Мария Котева за участието ми като жури при провеждане на Четвъртото регионално състезание по Информационни технологии "Джон Атанасов - по стъпките на откривателя".

17.11.2011 г. Благодарствено писмо от доц. д-р. Маргарита Колева за изнесена лекция пред студенти, обучаващи се в магистърска програма "Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст".

Март 2011 г. Благодарствено писмо от Ивайло Златанов - Началник на РИО Благоевград за професионална подкрепа и успешно провеждане на IX национална олимпиада по ИТ в Благоевград.

31.05.2010 г. Грамота - второ място в конкурса "Създай училищен интернет сайт", организиран от Майкрософт България.

31.05.2010 г. Грамота за отлично представяне в конкурса "Създай училищен интернет сайт", организиран от Майкрософт България.

31.05.2010 г. Сертификат за успешно внедряване на програмата Microsoft Live@edu в ПГИ "Иван Илиев".