Проекти на ученици

Проекти на ученици - IX клас, учебна 2021/2022 година


Проект: Държави от Западна Европа - Франция, Белгия, Швейцария, Австрия и Германия

Сравнителен анализ, рекламни брошури, презентация 1, презентация 2, презентация 3, презентация 4, презентация 1 - защита на проект, презентация 2 - защита на проект, презентация 3 - защита на проект.

Проект: Държави от Източна Европа - Полша, Чехия, Словакия, Унгария и България

Сравнителен анализ, рекламни брошури, презентация 1, презентация 2, презентация 3, презентация 4, презентация 1 - защита на проект, презентация 2 - защита на проект, презентация 3 - защита на проект.

Проект: Държави от Северна Европа - Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания и Естония

Сравнителен анализ, рекламни брошури, презентация 1, презентация 2, презентация 1 - защита на проект

Проект: Държави от Южна Европа - Испания, Италия, Словения, Хърватия и Гърция

Сравнителен анализ, рекламни брошури, презентация 1, презентация 2, презентация 1 - защита на проект, презентация 2 - защита на проект, презентация 3 - защита на проект, презентация 4 - защита на проект.