Учебна 2014/2015 година

Квалификации проведени от външни институции

12.09.2015 г.

Сертификат за участие в практически семинар на тема: "Отговорности н учителя при водене на задължителна училищна документаця в началото на учебната година"

09.05.2015 г.

Сертификат за успешно преминато обучение по тема: "Управление на конфликти в училище"

16.10.2014 г.

Свидетелство за придобиване на Втора професионално-квалификационна степен
ДИУУ, София.