Учебна 2015/2016 година

Квалификации проведени от външни институции

07.2016 г.

Сертификат за успешно преминала обучение на тема "Прилагане на новия Закон за предучилищното и училищното образование",
ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД

09.01.2016 г.

Сертификат за участие в специализирано обучение на КЕЙСИЕМ, на тема: Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook/уеб базирана интерактивна онлайн платформа

18 - 20.11.2015 г.

Сертификат за участие в национален семинар на тема: "Съвременни технологии и методи на обучение за ефективно образование в дигитална учебна среда".

Он-лайн курсове

10.04.2016

Online Training Course Completion: Microsoft Word 2013 Essentials.

Квалификации проведени от мен

Април 2016 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Изграждане на основни умения при работа с електронно съдържание чрез MozaBook/уеб базирана интерактивна онлайн платформа"