Учебна 2016/2017 година

Квалификации проведени от външни институции

06 May 2017

Microsoft Excel 2016 Certification exam earners have a fundamental understanding of Excel 2016 and the ability to complete tasks independently. Earners have proven they can create and edit a workbook with multiple sheets, and use graphic elements to represent data visually including professional-looking budgets, financial statements, performance charts, and data-entry logs. Excel earners include students, business professionals, clerical workers, bookkeepers, educators, and others.
Online Verification

08.02.2017 г.

Oбучение на тема "Превенция на домашното насилие над деца и подрастващи - разпознаване на домашното насилие, разпознаване на дете в емоционална криза, вследствие на преживяна травма от насилие, психологически последици от преживяно насилие, правомощия на ЗЗДН, институциите и организациите в случаи на преживяно насилие"
Сдружение "Знание, успех, промяна" - клон Благоевград

27 Nov 2016

Microsoft OneNote 2013 Certification exam earners have a fundamental understanding of the OneNote environment and demonstrate the correct application of OneNote 2013. Earners create, share, manage, collaborate, and enhance content within OneNote including page layout, sharing, tagging, linking and incorporating visual elements.
Online Verification

07.11.2016 г.

Oбучение на тема "Инструменти за оценка на постижения. Обезпечаване на портфолио на учител по изискванията на системата за качество"
Институт по качество на образованието

28.10.2016 г.

Свидетелство за придобиване на Първа професионално-квалификационна степен
ДИУУ, София

08.10.2016 г. - 2 кредита

Сертификат за завършил успешно обучението си в българската учителска програма по инженерни дисциплини.
Обучението е проведена в ЦЕРН, Женева, Швейцария.
Организатор - МОН


Вътрешноинституционална квалификация

02.2017 г. – 03.2017 г. - 6 академични часа

Ръководител: Ася Бояджиева - Пенкова, ПГИ "Иван Илиев"

27.03.2017 г. - 2 академични часа

Ръководител: Боряна Димитрова, ПГИ "Иван Илиев"

27.03.2017 г. - 1 академичен час

Ръководител: Гергана Деренцева, ПГИ "Иван Илиев"

07.11.2016 г. - 1 академичен час

Обучение на тема:"Организиране на ученически туристичски пътувания с обща цена в системата на предучилищното и училищното образование - нормативни изисквания"
Ръководител: Нина Стоицова, ПГИ "Иван Илиев"

22.02.2017 г. – 01.03.2017 г. - 4 академични часа

Ръководител: Десислава Кирякова
ПГИ "Иван Илиев"

16.11.2016 г. - 1 академичен час

Ръководител: Ася Бояджиева - Пенкова
ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

AUG 23, 2017

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing MIE Trainer Academy Learning Path.

AUG 23, 2017 - 3 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Prepare to Teach Creative Coding Through Games and Apps.

AUG 23, 2017 - 1 HOURS 30 MIN

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Create a world of tomorrow in your classroom with Windows 10.

JUN 11, 2017 - 1 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Teaching Sustainable Development Goals.

JUN 11, 2017

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms.

MAY 9, 2017 - 3 hours

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Make whats next through collaboration, citizenship, and creative thinking.

JAN 7, 2017 - 1 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Amplifying Student Voice.

JAN 6, 2017

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms .

JAN 5, 2017 - 3 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Teacher Academy: Office 365.

NOV 20, 2016

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Teacher academy: OneNote, the ultimate collaboration tool.

NOV 2, 2016 - 3 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Teacher academy: Windows 10.

NOV 1, 2016

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms.

13/10/2016 г.

Сертификат за успешно преминат курс на тема "Запознаване с приобщаващото образование".
Център за приобщаващо образование, София

Квалификации проведени от мен

Април 2017 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Форматиране на текстов документ. Вмъкване и форматиране на таблици, диаграми и графични изображения в текстов документ. Конвертиране на текстов документ в различни файлови формати." - 6 академични часа

Март 2017 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Създаване на онлайн тестове с Office 365."- 4 академични часа

Февруари 2017 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Запознаване с възможностите на OFFICE 365 за създаване на онлайн формуляри (анкети, тестове и др)."- 1 академичeн час

Декември 2016 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Работа с интерактивна бяла дъска. Създаване на учебно познавателни задачи за интерактивна бяла дъска."- 4 академични часа

Онлайн завършени курсове

от сайтa Microsoft Education