Учебна 2017/2018 година

Квалификации проведени от външни институции

06 Feb 2018

Microsoft PowerPoint 2016 Certification exam earners have a fundamental understanding of the PowerPoint environment and demonstrate the correct application of PowerPoint 2016. Earners are able to create, edit, and enhance PowerPoint presentations, including those for professional grade sales presentations, employee training, instructional materials, and kiosk slideshows. PowerPoint earners may include business professionals, students, public speakers, sales, marketing staff, and educators..
Online Verification

23.01.2018 г. - 1 квалификационен кредит

Обучение на тема "Механизъм за успешно писане на проект"
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

30.07.2018 - 10.08.2018 г. - 38 часа, 2 кредита

Обучение на тема "More English for Teachers"
The International Projects Centre Exeter - England

По проект 2018-1-BG01-KA101-047538, „Дигитални умения и иновативни подходи в класната стая“, Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“

Вътрешноинституционална квалификация

06.12.2017 г. - 3 академични часа

Обучение на тема: Неверблна и вербална комуникация. Ранно откриване на насилието над деца.

Ръководител: Ася Бояджиев-Пенкова, ПГИ "Иван Илиев"

18.12.2018 г. - 6 академични часа

Обучение на тема: Преодоляване на стреса на работното място чрез народни хора.

Ръководител: Любима Ласкова, ПГИ "Иван Илиев"

31.01.2018 г. - 3 академични часа

Обучение на тема: Ранно откриване на професионалното прегряване и взаимна подкрепа на преподаватели.

Ръководител: Ася Бояджиев-Пенкова, ПГИ "Иван Илиев"

02.07.2018 г. - 4 академични часа

Обучение на тема: Конфликтите в училище при провеждане на училищен и международен панаир на УТФ и УТК.

Ръководител: Илияна Папукчиева - Иванова, ПГИ "Иван Илиев"

09.07.2018 г. - 4 академични часа

Обучение на тема: Запознаване с онлайн платформата Moodle.

Ръководител: Даниела Карабельова, Невена Антипешева, ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

FEB 5, 2018 - 1 HOURS 30 MIN

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Problem-Based Learning.

JAN 14, 2018 - 3 hours 20 min

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Design, Deploy & Transform Workshop.

JAN 14, 2018 - 24 HOURS 45 MIN

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Design, Deploy & Transform Workshop.

JAN 7, 2018 - 4 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Microsoft in Education.

JAN 7, 2018 - 6 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Creating a digitally inclusive learning community.

JAN 2, 2018

Get Productive with Micrsoft Access 2016

JAN 2, 2018 - 4 HOURS

You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing Skype in the Classroom Expert.

DEC 3, 2017 - 30 MIN

OneNote Staff Notebook: Tools for staff collaboration.
You've earned the designation for educators who are passionate and committed to empowering learning through technology in their classrooms by completing OneNote Staff Notebook: Tools for staff collaboration .

Квалификации проведени от мен

07.02.2018 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Запознаване с платформата АдминПлюс - модул електронен дневник и модул отсъствия" - 2 академични часа

21.02.2018 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Споделяне на добри практики от защитени III, II и I ПКС."- 2 академични часа

22.03.2018 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Изполване на формули и функции в Ms Excel. Създаване и редактиране на диаграми в Ms Excel." - 8 академични часа

Онлайн завършени курсове

от сайта Microsoft Education