Учебна 2021/2022 година

Квалификации проведени от външни институции


Вътрешноинституционална квалификация

Он-лайн курсове

Квалификации проведени от мен

Онлайн завършени курсове

от сайта Microsoft Education