Учебна 2022/2023 година

Квалификации проведени от външни институции

19.10.2022 - 28.10.2022 г.

1 квалификационен кредит

Социалнопедагогическа диагностика
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

21.11.2022 - 22.11.2022 г.

Работна среща с учители по Информационни технологии "Национлен парк "Рила" в класната стая.
Дирекция "Национален парк Рила", Министерство на околната среда и водите, Благоевград


Вътрешноинституционална квалификация

27.10.2022 г. - 2 академични часа

Обучение на тема:„Освободи съзнанието си от "не мога", "много е трудно" и "мързи ме".

Ръководител: Димитър Гальов, ПГИ "Иван Илиев"

01.12.2022 г. - 2 академични часа

Обучение на тема: „Работа в модул "Деца и ученици - лични образователни дела /ЛОД/ в НЕИСПУО“

Ръководители: Нина Стоицова, ПГИ "Иван Илиев"

13.06.2023 г. - 3 академични часа

Обучение на тема: "Спортът е източник на здраве и свежест, фактор за дълголетие."

Ръководител: Биляна Дончева, Любима Ласкова, ПГИ "Иван Илиев"

13.06.2023 г. - 2 академични часа

Обучение на тема: "Музикално фолклорни образци от Родопската фолклорна област."

Ръководител: Милко Бошнаков, ПГИ "Иван Илиев"

06.06.2023 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: "С лице към многообразието: Междукултурно управление на класната стая."

Ръководител: Йордана Стамберова-Стоянова, Галина Юнакова, ПГИ "Иван Илиев"

06.06.2023 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: "Споделяне на добри практики от обучение "Blended Learning: Connecting Remote and Face-to-Face Teaching Classroom"

Ръководител: Нина Стоицова, Зорка Милчева, ПГИ "Иван Илиев"

16.05.2023 г. - 1 академичен час

Обучение на тема: "Структурни образователни посещения и обучителни семинари в училища във Финландия"

Ръководител: Ася Бояджиева-Пенкова, Илиана Кадурина, Надежда Петкова, ПГИ "Иван Илиев"

Он-лайн курсове

DECEMBER 26, 2022 - 1 HR 7 MIN

MS-900 Microsoft 365 Fundamentals: Describe Microsoft 365 pricing, licensing, and support

Learn about how people and organizations can get the most out of their Microsoft 365 investments through pricing models, continuous support, and licensing options that are designed to meet their needs.

DECEMBER 26, 2022 - 1 HR 55 MIN

This learning path covers installing the Windows client OS. Students will learn the different editions of Windows client, requirements, and new features introduced. This path also covers how to install the OS, as well as methods for migrations and upgrading. Students will also learn about common tools used in the deployment process..

Квалификации проведени от мен

20.12.2022 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Използване на Ms Excel при статистическа обработка на данни“ - 6 академични часа

13.01.2023 г. в Благоевград, вътрешноинституционална квалификация на тема: "Представяне на уеб платформата СмарТест – създаване и решаване на тестове онлайн"- 4 академични часа

Онлайн завършени курсове

от сайта Microsoft Education