Предишни учебни години

Учебна 2018/2019 година

Учебна 2017/2018 година

Учебна 2016/2017 година

Учебна 2015/2016 година

Учебна 2014/2015 година

Квалификации проведени от външни институции

27.01.2014 г.

Сертификат за успешно преминат квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви"

07-12.04.2013 г.

Сертификат за участие в работна среща по проект "Коменски" в град Заган - Полша

01.04.2013 г.

Свидетелство за придобиване на Трета професионално-квалификационна степен.

26.03.2013 г.

Свидетелство за професионална квалификация - Едногодишна специализация "Личностно ориентирано образование"
ДИУУ, София

24.03.2013

Участие в обучение на тема "Интернет технологии в обучението"

30.11.2012 г.

Участие в семинар на тема "Превенция на рисковете за деца в Интернет"

13.10.2012 г.

Участие в практически семинар на тема "Създаване на електронни уроци за интерактивна дъска"

24.06.2012 г.

Квалификационен курс на тема "Windows in the classroom seminar training for Maicrosoft Education advisors"

24.04.2012 г.

Квалификационен курс на тема "Hewlett-Packard Classroom Manager"

07.11.2011 г.

Свидетелство за придобиване на Четвърта професионално-квалификационна степен
ДИУУ, Стара Загора

16.03.2011 г.

Курс по дигитална компетентност на тема: Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието"

27.05.2010 г.

Квалификационен курс на тема "Програма Microsoft Live@edu за създаване на уеб сайт"

10.11.2009 г.

Свидетелство за придобиване на Пета професионално-квалификационна степен
ДИУУ, Стара Загора

24.10.2009 г. - 25.10.2009 г.

Квалификационен курс на тема "Интерактивни компютърни презентации"

24.08.2009 г. - 27.08.2009 г.

Квалификационен курс на тема "Цифрови изображени"

8.07.2009 г. - 11.07.2009 г.

Квалификационен курс на тема "Създаване и публикуване на уеб страници"

Ноември 2009 г.

Квалификационен курс на тема "Повишаване мотивацията за учене"

24.05.2007 г. - 25.05.2007 г.

Квалификационен курс на тема "Подготовка и управление на проекти"

30.11.2005 г. - 02.12.2005 г.

Квалификационен курс на тема "Учебно-тренировъчна фирма и информационни технологии"

19.07.2005 г. - 22.07.2005 г.

Квалификационен курс на тема "Разработване на приложения с Microsoft.NET Framework"

Он-лайн курсове

27.09.2012

Maicrosoft Official E-Learning Course: Beginer Skills in Microsoft OneNote 2010.

12.07.2012

Maicrosoft Official E-Learning Course: Advanced Skills in Microsoft Power Point 2010.

12.07.2012

Maicrosoft Official E-Learning Course: Intermediate Skills in Microsoft Power Point 2010.

29.05.2012

Maicrosoft Official E-Learning Course: Beginer Skills in Microsoft Power Point 2010.

30.03.2012

Microsoft Official E-Learning Course: Windows 7 Essentials II.

25.03.2012

Microsoft Official E-Learning Course: Windows 7 Essentials I.

13.12.2011

Maicrosoft-approved course: Beginer Skills in Microsoft Excel 2010, Intermediate Skills in Microsoft Excel 2010, Advanced Skills in Microsoft Excel 2010.

13.12.2011

Maicrosoft-approved course: Beginer Skills in Microsoft Word 2010, Intermediate Skills in Microsoft Word 2010, Advanced Skills in Microsoft Word 2010.

Квалификации проведени от мен

28.10.2012 г. в гр. Гоце Делчев квалификационен курс на тема:“Windows in the Classroom - колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя” в рамките на инициативата "Партньори в познанието" по световната програма на Майкрософт;

27.10.2012 г. в Благоевград квалификационен курс на тема:“Windows in the Classroom - колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя” в рамките на инициативата "Партньори в познанието" по световната програма на Майкрософт;

Септември 2012 г. в Благоевград вътрешноучилищна квалификация на тема "Използване на програмата OneNote от учителя новатор"