Резултати на ученици

Учебна 2018/2019 година училището е на трето място в областта по среден успех от Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности в областта. В оценяването участваха 129 ученици от X клас, от който 124 получиха сертификат.

Учебна 2017/2018 година училището е на второ място по среден успех от Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности в областта. В оценяването участваха 119 ученици от X клас.

Април - Май 2018 година 18 ученици от XI клас на ПГИ "Иван Илиев" се сертифицираха успешно като Microsoft Office Specialist Excel 2016.

Юни 2017 година ученикът Мaрио Германов от XII клас се сертифицира успешно като Microsoft Office Specialist Excel 2016. - Online Verification

Учебна 2016/2017 година училището е на първо място по среден успех от Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности в областта. В оценяването участваха 150 ученици от X клас.

Учебна 2015/2016 година ПГИ "Иван Илиев" е включено в пилотна фаза на Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности, общо 30 учебни заведения в Благоевградска област. От училището са включени общо 69 ученици от X клас. Училището е на второ място по среден успех от НВО в областта.

08 - 09.06.2013 г. Ръководител на проекти в 1st Olympics in technical creativity of young people in Southeastern Europe held in Zrenjanin from 07th to 09th June 2013. Republic of Serbia. Спечелил специална награда за най-добра презентация.

14-15.05.2013 г. Ръководител на проект в XI Национална олимпиада по информационни технологии, класирал се на дванадесето място в категория Интернет приложения, възрастова група 9-12 клас.

25.04.2013 г. Поощрителна награда за участие в Международен детски фестивал "Млади таланти", раздел "Изобразително, приложно, фотоизкуство", организиран от Национален дворец на децата, гр. София.

22 - 24.03.2013 г. Ръководител на отбор в V национално състезание по ИТ гр. Благоевград, 22-24 март 2013 г, организирано от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Класирал се на 5-то място в категория Групов проект, възрастова група 5-8 клас.

22 - 24.03.2013 г. Ръководител на проект в V национално състезание по ИТ гр. Благоевград, 22-24 март 2013 г, организирано от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Класиран на 11то място в категория „Интернет приложение“. Ученикът получи покана за студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

10.03.2013 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2012/2013 г., класирал се на пето място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 9-12 клас.

10.03.2013 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2012/2013 г., класирал се на трето място в категория Интернет приложения, възрастова група 9-12 клас и допуснат до национален кръг на олимпиадата.

15.12.2012 г. Ръководител на проект в V регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy", класирал се на второ място във възрастова група 9-12 клас.

12-13.05.2012 г. Ръководител на два проекта в X Национална олимпиада по информационни технологии, класирали се на пето и седемнадесето място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас.

10.03. 2012 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г., класирал се на второ място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас и допуснат до национален кръг на олимпиадата.

10.03. 2012 г. Ръководител на проект на областен кръг на X олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г., класирал се на първо място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас и допуснат до областен кръг на олимпиадата.

17.12.2011 г. Ръководител на проект в Четвъртото регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy", класирал се на първо място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас.