Резултати на ученици

Юни 2017 година ученикът Мaрио Германов от XII клас се сертифицира успешно като Microsoft Office Specialist Excel 2016. - Online Verification

Учебна 2016/2017 година училището е на първо място по среден успех от Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности в областта. В оценяването участваха 150 ученици от X клас.

Учебна 2015/2016 година ПГИ "Иван Илиев" е включено в пилотна фаза на Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности, общо 30 учебни заведения в Благоевградска област. От училището са включени общо 69 ученици от X клас. Училището е на второ място по среден успех от НВО в областта.

08 - 09.06.2013 г. Ръководител на проекти в 1st Olympics in technical creativity of young people in Southeastern Europe held in Zrenjanin from 07th to 09th June 2013. Republic of Serbia. Спечелил специална награда за най-добра презентация.

14-15.05.2013 г. Ръководител на проект в XI Национална олимпиада по информационни технологии, класирал се на дванадесето място в категория Интернет приложения, възрастова група 9-12 клас.

25.04.2013 г. Поощрителна награда за участие в Международен детски фестивал "Млади таланти", раздел "Изобразително, приложно, фотоизкуство", организиран от Национален дворец на децата, гр. София.

22 - 24.03.2013 г. Ръководител на отбор в V национално състезание по ИТ гр. Благоевград, 22-24 март 2013 г, организирано от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Класирал се на 5-то място в категория Групов проект, възрастова група 5-8 клас.

22 - 24.03.2013 г. Ръководител на проект в V национално състезание по ИТ гр. Благоевград, 22-24 март 2013 г, организирано от VII СОУ „Кузман Шапкарев“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Класиран на 11то място в категория „Интернет приложение“. Ученикът получи покана за студент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

10.03.2013 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2012/2013 г., класирал се на пето място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 9-12 клас.

10.03.2013 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2012/2013 г., класирал се на трето място в категория Интернет приложения, възрастова група 9-12 клас и допуснат до национален кръг на олимпиадата.

15.12.2012 г. Ръководител на проект в V регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy", класирал се на второ място във възрастова група 9-12 клас.

12-13.05.2012 г. Ръководител на два проекта в X Национална олимпиада по информационни технологии, класирали се на пето и седемнадесето място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас.

10.03. 2012 г. Ръководител на проект на областен кръг на олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г., класирал се на второ място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас и допуснат до национален кръг на олимпиадата.

10.03. 2012 г. Ръководител на проект на областен кръг на X олимпиада по информационни технологии 2011/2012 г., класирал се на първо място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас и допуснат до областен кръг на олимпиадата.

17.12.2011 г. Ръководител на проект в Четвъртото регионално състезание по Информационни технологии на тема "School IT Academy", класирал се на първо място в категория Мултимедийни приложения, възрастова група 5-8 клас.