Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград

От месец февруари 2016 г., гимназията предлага възможност всички желаещи да се включи в образователната програма на Microsoft IT Academy.
Това е програма, която предоставя технологичните умения от 21-ви век, които са им необходими да получат сертифициране и да бъдат конкурентноспособни в днешната бързо развиваща се работна среда.

Какво представлява програмата Microsoft IT Academy

Академията за информационни технологии на Майкрософт (Microsoft IT Academy) предоставя комплексно обучение за получаване на теоретични познания и приложение на съвременните информационни технологии. Учениците в конкретната Microsoft IT Academy получават непосредствен практически опит с най-новия софтуер на Microsoft и стотици уеб базирани курсове за електронно обучение. И тъй като сертифицирането на Microsoft е широко признато от работодателите, програмата помогa на учениците сериозно конкурентноспособно предимство в днешния конкурентен пазар на труда.
Характеристики на програмата

IT Academy предлага

Най-новият софтуер на Microsoft за лаборатории, класни стаи и персонални компютри. Достъп до богата гама от всепризнати курсове по електронно обучение на Microsoft.

Сертифициране от Microsoft

След всеки успешно завършен курс ученикът получава сертификат на Microsoft за преминато обучение. Сертификацията от Microsoft е една от най-взискателните и уважавани заверки в индустрията. Сертификатите на Microsoft са международно признати, безсрочни и валидират знанията пред бъдещите работодатели. Едно предимство при влизане в IT работната сила с доказани технически умения и международно призната сертификация от Microsoft.

Често задавани въпроси

Кой може да заяви участие в програмата?

Всеки, който проявява интерес и желание може да заяви участие в онлайн образователната програма Microsoft IT Academy, която е активна до месец Февруати 2018 година.
За целта е необходимо да бъде заплатена еднократно такса, в размер на:
- 10,00 лева (за ученици, които в момента се обучават в училището);
- 10,00 лева (за деца на служители на училището);
- 20,00 лева (за бивши ученици на училището);
- 30,00 лева (за външни лица).

Как да заявя своето желание за участие в програмата?

Ако вие сте ученик

на училището.

Трябва да заплатите в брой таксата в касата на Училищното настоятелство.

Касиер: Йорданка Стамберова - старши учител по счетоводство.

email: stamberova@pgiblg.com

В рамките на петдневен срок в ученическата си поща ще получите указание и код за достъп до платформата.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към:
Екатерина Бонева - старши учител по информационни технологии.
Тодор Танев - ръководител компютърни кабинети.
email: itacademy@pgiblg.com

Ако вие сте бивш

ученик на училището.

Трябва да заплатите в брой таксата в касата на Училищното настоятелство и да оставите актуална електронна поща (email).
Касиер: Йорданка Стамберова - старши учител по счетоводство.
email: stamberova@pgiblg.com

В рамките на петдневен срок в посочената от вас поща ще получите указание и код за достъп до платформата.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към:
Екатерина Бонева - старши учител по информационни технологии.
Тодор Танев - ръководител компютърни кабинети.
email: itacademy@pgiblg.com

Ако вие сте

външно лице.

Трябва да заплатите в брой таксата в касата на Училищното настоятелство и да оставите актуална електронна поща (email).
Касиер: Йорданка Стамберова - старши учител по счетоводство.
email: stamberova@pgiblg.com

В рамките на петдневен срок в посочената от вас поща ще получите указание и код за достъп до платформата.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към:
Екатерина Бонева - старши учител по информационни технологии.
Тодор Танев - ръководител компютърни кабинети.
email: itacademy@pgiblg.com

Ако вие сте дете на

служител на училището.

Трябва да заплатите в брой таксата в касата на Училищното настоятелство и да оставите актуална електронна поща (email).
Касиер: Йорданка Стамберова - старши учител по счетоводство.
email: stamberova@pgiblg.com

В рамките на петдневен срок в посочената от вас поща ще получите указание и код за достъп до платформата.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към:
Екатерина Бонева - старши учител по информационни технологии.
Тодор Танев - ръководител компютърни кабинети.
email: itacademy@pgiblg.com

Контакти

ПГИ "Иван Илиев"
2700 Благоевград
ж.к. Ален мак
E-mail: itacademy@pgiblg.com