Връзка между операционна система и компютърна система