Компютърни мрежи - същност, класификация, мрежови хардуер