Редактиране на графично изображение в текстов докукемент

Преподавател: Екатерина Бонева
Подреди думите, така че да се образува изречение.

    
Когато смятате, че отговорът Ви е правилен, изберете "Проверка" за да проверите отговора си!
Ако имате затруднение в отговора, иберете "Подсказване", за да разберете част от изречението.