Тест - Текстообработка 9 клас

Преподавател: Екатерина Бонева
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
При дотигане на 52% верни отговори - Оценката е среден (3)
При дотигане на 68% верни отговори - Оценката е добър (4)
При дотигане на 84% верни отговори - Оценката е мн.добър (5)
При дотигане на 100% верни отговори - Оценката е отличен (6)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Всеки въпрос има само по един верен отговор!