WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка по информационни технологии

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.


Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от модул Текстообрабока.


1 2

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от модул Електронни таблици.


1