Образователни ресурси подходящи за самоподготовка по информационни технологии

Всички публикувани учебни материали са разработени от Екатерина Бонева - Дамянова и са предназначени да се ползват от ученици на ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград.

Изполването им за други цели изисква оповестяването на първоизточника.


Ресурсни файлове за учебен предмет - Информационни технологии (ФУЧ) - X клас, специалност "Оперативно счетоводство"
Учебни материали за учебен предмет - Приложни програми с общо предназначение - IX клас, специалност "Икономическа информатика"
Учебни материали занимания по интереси - Visual Basic 2022 - X и XI клас, специалност "Икономическа информатика"

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от модул Текстообрабока.


1 2

Тестове за самоподготовка

С тестовете се проверяват знания от модул Електронни таблици.


1