Презентации и видео уроци

по информационни технологии

Тестове за самоподготовка

по информационни технологии

Web образователни ресурси

по информационни технологии

Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград

Учебна 2023/2024 година

Консултация II срок: Понеделник от 14:00 ч. до 14:45 ч. в кабинет по информатика 2


Компютърни презентации

Компютърната презентация е средство за лесно и удобно представяне на информация. Възможността и да съчетава контрастиращ текст с мултимедийни средства, като изображения, звуци, видеа и други, я правят интересна и разбираема за учениците.

Видео уроци

Видео уроците улесняват процеса на запомняне и по-важното – прави ученето приятно и забавно. Видео съдържанието има редица предимства пред традиционните начини за обучение – текстовете в учебниците, лекциите, а понякога – дори и практическите занимания.

On-line тестове

Възможност да проверите нивото си на подготовка по информационни технологии. Тестовете съдържат въпроси от изучавания учебен материал - задължителна подготовка по информационни технологии.

Флаш карти

Флаш картите се използват при ученето на нови думи, термини, факти. От едната страна на картата е написан въпрос, а от другата е неговият отговор. Картите се сортират по групи в зависимост от това дали проверяваният е познал отговора на въпроса или не.

Web базирани ресурси

Игри и занимателни материали, които улесняват процеса на запомняне и по-важното – прави ученето приятно и забавно.

Работни файлове за упражнение

Достъп до работни файлове, които са необходими за решение на задачи включени в Работни тетрадки по информационни технологии IX и X клас.