Портфолио

на Екатерина Спасова Бонева - Дамянова
Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев", Благоевград
Учебна 2022/2023 година

Общи сведения

ОКС "Магистър", Специалност "Информатика"

Югозападен университет "Неофит Рилски" Иван Михайлов 66, 2700 Благоевград (България) http://www.swu.bg

Придобита ПЪРВА професионалноквалификационна степен

Софийски университет "Св. Климент Охридски", ДИУУ, София (България)

Специализации "Компютърни и информационни науки" и "Учител по информатика и математика"

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград (България)

Едногодишна специализация "Личностно ориентирано образование"

Софийски университет "Св. Климент Охридски", ДИУУ, София (България)

От 01/09/1998 година – до сега, работя в
ПГИ "Иван Илиев" ж.к. "Ален мак"
2700 Благоевград (България)
http://pgiblg.com
24 години.

От учебната 2021/2022 година
Старши учител по информационни технологии

От учебната 2017/2018 година
Заместник-директор по учебната дейност

От учебната 2005/2006 година
Старши учител по информатика и информационни технологии

От учебната 1998/1999 година
Учител по информатика и информационни технологии

Международни сертификати

Microsoft Office Specialist OneNote 2013

27 Nov 2016 / Online Verification

Microsoft Office Specialist Excel 2016

06 May 2017 / Online Verification

Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

06 Feb 2018 / Online Verification